Samfunnsspeilet, 1994/1

Fruktbarhet under reproduksjonsnivå i Norge

Publisert:

Endringene i de årlige fødselstallene gjennom de siste par tiår kan i stor utstrekning tilskrives at alder ved første fødsel har økt betydelig, men nå ser ut til å stabilisere seg. Dessuten har det gjennomsnittlige antall barn for de enkelte kull av kvinner blitt mindre, hovedsakelig på grunn av at stadig flere av dem som har fått sitt andre barn, har avstått fra å få det tredje. Det er nå tegn til midlertidig stabilisering av den såkalte kohortfruktbarheten på et nivå nær 2,0. Det er selvfølgelig stor usikkerhet knyttet til den videre utvikling, men alt i alt er det lite som tyder på noe markert oppsving med det første.

Åpne og les artikkelen i PDF (2.9 MB)

Kontakt