Samfunnsspeilet, 1999/4

Holdninger til abort og dødshjelp

Fra dødssynder til akseptert moral

Publisert:

Det har skjedd en markant økning i aksepten av eller tilslutningen til abort og dødshjelp i løpet av de siste tre tiårene, en endring som ofte har vært oversett. De gamle kristne "dødssynder" abort og dødshjelp er nå begge blant de mest aksepterte handlinger av moralsk karakter. Aksepten av abort økte primært i 1970-årene, mens aksepten av dødshjelp primært økte i 1980-årene og begynnelsen av 1990-årene. Nordmenn anser nå dødshjelp som et "privatmoralsk" snarere enn som et "samfunnsmoralsk" spørsmål.

Åpne og les artikkelen i PDF (9.9 MB)

Kontakt