Samfunnsspeilet, 1994/1

Søskenrelasjoner

Fortsatt vanlig med mange søsken og hyppig kontakt

Publisert:

De aller fleste har sosken. Blant dem som er født på 1950- og 1960- tallet, er bare 5 prosent enebarn. Å vokse opp som enebarn har vært mest vanlig i Østlandsområdet. Kontakthyppigheten mellom søsken er omtrent den samme i dag som for 20 år siden. Andre kontakfformer, f.eks. kontakt med foreldre og voksne barn, er likevel hyppigere enn søskenkontakt. Det er mest søskenkontakt blant de yngste og eldste.

Åpne og les artikkelen i PDF (2.3 MB)

Kontakt