Folketellinger i Norge

Publisert:

Folke- og boligtellingene har i mer enn 200 år vært en viktig kilde til kunnskap om det norske samfunn. Den neste folketellingen skjer i 2021. 

I de fleste land er folke- og boligtellingen den største statistiske undersøkelsen som blir gjennomført. Slik har det også vært i Norge. I tidligere tider gikk folketellere fra dør til dør og stilte de nødvendige spørsmålene.

Fra 1980 har SSB sendt spørreskjemaer i posten, og i 2001 var det også mulig å svare via internett. 

Nå kan informasjon om husholdninger og boliger hentes fra administrative datakilder, og dermed kunne SSB fra 2011 lage en folketelling uten å sende ut et eneste spørreskjema.

På ssb.no finner du en ryddig oversikt over alle folketellinger fra 1789 til i dag

Kildematerialet til folketellingene finner du hos Arkivverket. I Digitalarkivet kan du søke etter slektninger fra folketellingene som er eldre enn 100 år. 

1769 folketelling

 

Kontakt