Statistikk mot år 2000: 2000

Folketallet doblet - store fylkesvariasjoner

Publisert:

Folketallet i Norge har de siste 100 årene økt fra 2 240 032 i 1900 til 4 479 000 i 2000, det vil si at befolkningen er doblet. Den prosentvise økningen av befolkningen har imidlertid ikke vært jevn gjennom århundret og var større i den første halvdelen av århundret enn i den andre, fra 1900 til 1950 var økningen 46 prosent, mens den fra 1950 til 2000 var 38 prosent.

Selv om befolkningsveksten har variert fra fylke til fylke, har alle fylkene større folketall i 2000 enn de hadde i 1900. Den laveste prosentvise økningen i folketallet har Aust-Agder og Sogn og Fjordane hatt. I disse fylkene har befolkningsøkningen vært henholdsvis 27 og 21 prosent. Den prosentvise befolkningsøkningen i Sogn og Fjordane har vært lav, 10 prosent både fra 1900 til 1950 og fra 1950 til 2000. Aust-Agder hadde derimot som det eneste fylket nedgang i befolkningen på 5 prosent fra 1900 til 1950. I siste halvdel av århundret har imidlertid Aust-Agder hatt en prosentvis vekst i befolkningen som ligger bare et par prosentpoeng under landsgjennomsnittet på 38.

Mens det nest sydligste fylket, Aust-Agder, hadde en negativ befolkningsvekst i første halvdel av århundret, hadde landets nordligste fylke, Finnmark, en økning i befolkningen på 96 prosent fra 1900 til 1950, altså det dobbelte av gjennomsnittet for landet. Det var Finnmark som hadde den største prosentvise økningen i befolkningen fra 1900 til 1950, deretter fulgte Akershus og Oslo med en befolkningsvekst på 79 prosent og Rogaland med 66 prosent. Veksten i Finnmark stoppet opp i 1980 på 78 356 innbyggere, og folketallet har de siste 20 årene gått tilbake med vel 4 000 innbyggere. Likevel hadde Finnmark en prosentvis økning i folketallet på 15 fra 1950 til 2000. Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane og Nordland hadde en prosentvis vekst i folketallet som var under 15, mens Nordland hadde samme prosentvise vekst som Finnmark.

Mønsteret for veksten i folketallet fra 1900 til 1950 og fra 1950 til 2000 er også noe forskjellig. Mens åtte fylker (Oslo regnes sammen med Akershus og Bergen sammen med Hordaland) hadde en vekst som var lik eller over landsgjennomsnittet, var dette tallet redusert til seks fylker fra 1950 til 2000. Vekst større enn eller lik gjennomsnittet skjedde i annen halvdel av århundret i Akershus og Oslo, Buskerud og Vestfold, og i Hordaland og Bergen, Rogaland og Vest-Agder. Folketallet i Sør-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark hadde fra 1900 til 1950 en prosentvis økning som lå over eller var lik gjennomsnittet for landet.

 

Kontakt