Pakistansk landbakgrunn: Familieinnvandring etter type og referansepersonens innvandringsbakgrunn. 1990-2014. Absolutte tall.

Tilbake til artikkelen

Pakistansk landbakgrunn: Familieinnvandring etter type og referansepersonens innvandringsbakgrunn. 1990-2014. Absolutte tall.
  Familieetablering og referansepersonens innvandringskategori Gjenforening og alder på familieinnvandreren
  Familieinnvandring i alt Fam.etablering i alt Øvrig befolkning Innvandrere Herav: familieetablering til flyktning uoppgitt Norskfødte med innvandrerforeldre Gjenforening i alt Herav: familiegjenforening til flyktning Familieinnvandreren er 17 år og yngre Familieinnvandrren er 18 år og eldre Total ektefelle innvandring (etablering + gjenforening av ektefeller). Inkludert samboere
I alt, 1990-2014 9 621 5 983 197 3 916 376 3 1 865 3 638 501 2 032 1 606 6 718
1990 401 168 5 162 14 - 1 233 27 162 71 204
1991 296 147 8 139 22 - - 149 11 108 41 168
1992 302 181 10 168 19 - 3 121 16 87 34 202
1993 302 151 1 146 20 - 4 151 9 102 49 173
1994 301 186 5 174 27 - 7 115 5 83 32 203
1995 369 215 4 193 16 - 18 154 6 100 54 233
1996 289 189 6 149 15 - 34 100 6 65 35 205
1997 395 241 9 179 17 - 53 154 8 89 65 264
1998 482 303 14 221 18 - 68 179 21 112 67 327
1999 421 286 20 185 11 - 81 135 14 75 60 313
2000 360 262 23 154 19 - 85 98 16 52 46 275
2001 423 274 17 168 8 - 89 149 33 89 60 294
2002 536 312 8 194 20 - 110 224 73 126 98 343
2003 450 290 5 155 18 - 130 160 83 96 64 321
2004 443 320 16 169 10 - 135 123 31 65 58 348
2005 432 294 8 155 17 - 131 138 45 73 65 320
2006 355 265 4 151 13 - 110 90 18 35 55 285
2007 410 278 9 167 19 - 102 132 30 72 60 305
2008 375 246 2 135 16 - 109 129 10 55 74 280
2009 432 277 2 145 12 - 130 155 5 57 98 347
2010 327 205 2 122 11 - 81 122 11 50 72 251
2011 341 226 6 116 11 - 104 115 2 51 64 260
2012 453 290 6 171 13 3 110 163 9 73 90 342
2013 376 193 4 103 5 - 85 183 2 83 100 233
2014 350 184 3 95 5 - 85 166 10 72 94 222

Kontakt