Polsk landbakgrunn: Familieinnvandring etter type og referansepersonens innvandringsbakgrunn. 1990-2014. Absolutte tall.

Tilbake til artikkelen

Polsk landbakgrunn: Familieinnvandring etter type og referansepersonens innvandringsbakgrunn. 1990-2014. Absolutte tall.
  Familieetablering og referansepersonens innvandringskategori Gjenforening og alder på familieinnvandreren
  Familieinnvandring i alt Fam.etablering i alt Øvrig befolkning Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre uoppgitt Gjenforening i alt Familieinnvandreren er 17 år og yngre Familieinnvandrren er 18 år og eldre Total ektefelle innvandring (etablering + gjenforening av ektefeller). Inkludert samboere
I alt, 1990-2014 26 580 3 373 1 563 1 787 18 5 23 207 13 327 9 880 7 748
1990 258 158 139 19 - - 100 61 39 168
1991 269 162 149 13 - - 107 73 34 174
1992 282 166 142 24 - - 116 80 36 176
1993 203 125 115 9 1 - 78 58 20 134
1994 184 119 97 21 1 - 65 42 23 125
1995 171 99 86 13 - - 72 48 24 105
1996 144 63 49 14 - - 81 41 40 68
1997 162 87 66 21 - - 75 37 38 95
1998 137 61 50 10 1 - 76 43 33 72
1999 146 84 60 24 - - 62 32 30 99
2000 141 80 67 12 1 - 61 27 34 91
2001 178 99 72 26 1 - 79 46 33 122
2002 260 120 89 29 2 - 140 74 66 167
2003 225 104 84 20 - - 121 69 52 150
2004 312 92 68 23 1 - 220 129 91 175
2005 545 77 50 25 2 - 468 279 189 252
2006 1 344 73 34 37 2 - 1 271 725 546 593
2007 2 551 110 43 66 1 - 2 441 1 363 1 078 1 146
2008 3 657 128 31 95 2 - 3 529 1 923 1 606 1 654
2009 2 284 177 14 161 - 2 2 107 1 352 755 886
2010 2 665 224 16 208 - - 2 441 1 466 975 300
2011 2 489 193 13 178 - 2 2 296 1 305 991 205
2012 2 569 227 11 215 - 1 2 342 1 314 1 028 233
2013 2 783 261 7 252 2 - 2 522 1 421 1 101 267
2014 2 621 284 11 272 1 - 2 337 1 319 1 018 291

Kontakt