Samfunnsspeilet, 1996/1

Flere aleneboende, men færre venneløse

Publisert:

Stadig flere bor alene, og færre har besøkskontakt med mange naboer. Det mest påfallende utviklingstrekket i det sosiale kontaktmønsteret er imidlertid at flere oppgir å ha en fortrolig venn utenom egen familie. Flest sosialt isolerte og ensomme finner en blant de eldste kvinnene. Andre grupper som oftere enn andre oppgir at de føler seg ensomme er aleneboende, enslige og ikke-yrkesaktive.

Åpne og les artikkelen i PDF (2.1 MB)

Kontakt