Reglene for foreldrepermisjon. Antall uker og dager fedrekvote og antall uker samlet foreldrepermisjon ved 100 prosent dekningsgrad. 1993-2015

Tilbake til artikkelen

Reglene for foreldrepermisjon. Antall uker og dager fedrekvote og antall uker samlet foreldrepermisjon ved 100 prosent dekningsgrad. 1993-2015
  Antall uker Antall dager Antall uker samlet foreldrepermisjon
1993 4 20 42
2005 5 25 43
2006 6 30 44
2009 10 50 46
2011 12 60 47
2014 14 70 49
2015 10 50 49

Kontakt