Antall barn blant kvinner ved alder 45 år (prosent) og totalt barnetall (kohortfruktbarhet) for utvalgte fødselskohorter

Tilbake til artikkelen

Antall barn blant kvinner ved alder 45 år (prosent) og totalt barnetall (kohortfruktbarhet) for utvalgte fødselskohorter
Fødselskohort 0 barn 1 barn 2 barn 3 barn 4+ barn Totalt barnetall (kohortfruktbarhet)
1935 9,6 10,4 30,4 27,4 22,2 2,42
1940 9,5 10,1 33,7 29,1 17,6 2,35
1945 9,0 11,8 41,5 26,4 11,3 2,19
1950 9,4 13,3 45,4 23,5 8,4 2,08
1955 11,2 14,3 42,1 24,2 8,1 2,04
1960 11,9 13,8 39,4 25,6 9,2 2,10
1965 12,5 14,2 40,2 24,7 8,4 2,06
1970 13,4 14,7 41,2 23,1 7,6 2,00
1971 13,3 14,9 41,8 22,7 7,3 1,99
1972 13,4 15,0 42,1 22,2 7,4 1,98
1973 13,3 15,4 42,0 22,2 7,2 1,98

Kontakt