Samfunnsspeilet, 1994/3

EU-medlemskap får liten betydning for innvandringen

Publisert:

Flyttingene i Europa er preget av at det er forholdsvis lite flytting mellom de fleste EU-land, mens det er mer flytting mellom de nordiske landene. Ved et eventuelt norsk medlemskap i EU vil det trolig bli små forandringer i Norges flyttemønster. Det som holder flyttingene mellom europeiske land nede er neppe knyttet til regelverk, men til kulturelle og sosiale ulikheter. Det er relativt stor innflytting fra land i den tredje verden til Europa, og for denne flyttingen kan utviklingen i EU få negative følger.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.8 MB)

Kontakt