Samfunnsspeilet, 1998/4

Jødeforfølgelsene under den annen verdenskrig

Et mørkt kapittel i statistikkens historie?

Publisert:

"Selv om det skal handle om statistikk, må vi begynne med en bokstav. Vi starter med den tiende bokstaven i alfabetet, med J." Slik begynte Espen Søbye sitt kritiske innlegg på det 21. Nordiske statistikermøte på Lillehammer i august i år. Selbye stiller spørsmål om statistikk og registerdata var til hjelp for de norske nazistene og tyskerne når jødene skulle finnes og deporteres til gasskamrene høsten 1942. De svarene Søbye antyder, er ikke udelt hyggelige for norske registerførere og statistikere, Statistisk sentralbyrå inkludert.

Åpne og les artikkelen i PDF (3.2 MB)

Kontakt