Samfunnsspeilet, 2000/5

Er småbarnsmødre fornøyd med arbeidsdelingen hjemme?

Publisert:

Målsettinger om likere arbeidsdeling hjemme og ute har stor oppslutning, men mødre står fremdeles for mesteparten av arbeidet hjemme, mens fedre bruker mest tid i yrkeslivet. De fleste småbarnsmødre sier seg rimelig fornøyde med måten arbeidet deles på, og få er direkte misfornøyde, men det er klar variasjon mellom grupper. Mødre med høy utdanning er noe mindre tilfreds enn andre. Videre har menns absolutte og relative innsats hjemme, særlig i husarbeidet, mye å si.

Åpne og les artikkelen i PDF (111 KB)

Kontakt