Samfunnsspeilet, 2001/2

En datter fra Kina

Publisert:

Familien Pedersen har en datter. Hun er tre år og ble adoptert fra Kina i 1999. I alt var det 100 familier som gjorde som familien Pedersen, mens det totalt var litt i overkant av 500 familier som adopterte barn fra utlandet det året. Hadde familien Pedersen adoptert noen få år tidligere, hadde sjansene for å få et barn fra Kina vært relativt små. Tall fra statistikkbyråene i Sverige og Danmark viser at det nå blir adoptert mange fra Kina også der.

Åpne og les artikkelen i PDF (61 KB)

Kontakt