Publikasjon

Notater 2002/18

Education attainment and fertility pattern among Norwegian women

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen