Notater 2009/54

Årlig statistikk f.o.m. 2005, basert på folkeregistrert adresse per 1. januar

Dokumentasjon av registerbasert familie- og husholdningsstatistikk

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Dokumentasjon av registerbasert familie- og husholdningsstatistikk. Årlig statistikk f.o.m. 2005, basert på folkeregistrert adresse per 1. januar

Ansvarlig

Anders Falnes-Dalheim

Serie og -nummer

Notater 2009/54

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

120

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt