Publikasjon

Notater 2009/54

Dokumentasjon av registerbasert familie- og husholdningsstatistikk

Årlig statistikk f.o.m. 2005, basert på folkeregistrert adresse per 1. januar

Innhold

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Kontakt