Notater 2005/04

Spesifikasjoner, bearbeiding, flytdiagram for spørreskjemadelen av tellingen : Del 1 Oppdatert versjon

Dokumentasjon av FoB2001

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Dokumentasjon av FoB2001. Spesifikasjoner, bearbeiding, flytdiagram for spørreskjemadelen av tellingen : Del 1 Oppdatert versjon

Ansvarlige

Elisabeth Falnes-Dalheim, Anders Falnes-Dalheim, Birgit Østvedt

Serie og -nummer

Notater 2005/04

Emner

Folke- og boligtellinger, Metoder og dokumentasjon

Antall sider

116

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt