Publikasjon

Notater 2004/14

Development of a variables documentation system in Statistics Norway

International Statistical Conference "Investment in the future", Prague, Czech Republic, 6-7 September 2004

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen