Publikasjon

Notater 2008/11

Developing methods for determining the number of unauthorized foreigners in Norway

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen