Notater 2005/48

Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Brukerundersøkelsen 2004

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Ansvarlige

Eyvind Frilseth, Per Øivind Andreassen

Serie og -nummer

Notater 2005/48

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

64

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt