Notater 2009/34

Brukerorientering i statistikkproduksjonen

Bakgrunnen for prosjektet er resultatene om brukerorienteringen som kommer fram av FOSS1-prosjektet ”Kvalitetsgjennomgang, DESAP”. Dette prosjektet ble gjennomført i Statistisk sentralbyrå(SSB) i 2008. I kvalitetsgjennomgangen skulle de ansvarlige for statistikkene vurdere seg selv på mange områder og det viste seg at brukerorientering er et forbedringsområde for mange statistikker.Det har derfor vært ønskelig med en dypere gjennomgang av resultatet med fokus på brukerbehov og brukertilfredshet.

Om publikasjonen

Tittel

Brukerorientering i statistikkproduksjonen

Ansvarlig

Kristin Aasmundsen

Serie og -nummer

Notater 2009/34

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for plan og økonomi

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

51

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt