Sysselsatte (15-74 år) i prosent av registrert årskull. Menn og kvinner, etter landbakgrunn. 4. kvartal 2015

Tilbake til artikkelen

Sysselsatte (15-74 år) i prosent av registrert årskull. Menn og kvinner, etter landbakgrunn. 4. kvartal 2015
  Begge kjønn Menn Kvinner
Hele befolkningen 66,1 68,2 63,9
Befolkningen uten innvandrer­bakgrunn 67,5 69,4 65,5
Innvandrere 60,3 63,7 56,4
Bosnia-Hercegovina 64,9 66,0 63,9
Afrika 40,7 43,5 37,2
Asia 53,0 57,2 49,5

Kontakt