Ekteskapsinngåelser blant personer med innvandrerbakgrunn fra Bosnia-Hercegovina. 2010-2015

Tilbake til artikkelen

Ekteskapsinngåelser blant personer med innvandrerbakgrunn fra Bosnia-Hercegovina. 2010-2015
  I alt, antall Ektefellens innvandrerbakgrunn, prosent
  Uten inn­vandrerbakgrunn Med inn­vandrerbakgrunn Bosatt i utlandet
Kvinner 520 19,6 38,1 42,3
Menn 506 11,1 39,3 49,6

Kontakt