Økonomiske analyser, 1/2002

Befolkningsutviklingen

Publisert:

Våre anslag viser at ved årsskiftet var om lag 4 524 000 personer bosatt i Norge. Befolkningsøkningen ble dermed på 20 400 i 2001, 4 500 mindre enn året før. Tilveksten skyldes et fødselsoverskudd på 12 500 (56 700 fødte minus 44 200 døde), og et innflyttingsoverskudd fra utlandet på 7 900.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt