Notater 2002/22

Dokumentasjon

Befolkningsstatistikk på rutenett

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Befolkningsstatistikk på rutenett. Dokumentasjon

Ansvarlig

Mona Takle

Serie og -nummer

Notater 2002/22

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for befolknings- og utdanningsstatisti

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

34

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt