Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

Notater 2002/22

Dokumentasjon

Befolkningsstatistikk på rutenett

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Befolkningsstatistikk på rutenett. Dokumentasjon

Ansvarlig

Mona Takle

Serie og -nummer

Notater 2002/22

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for befolknings- og utdanningsstatisti

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

34

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt