Samfunnsspeilet, 1995/4E

Befolkningspolitikk - nødvendig men vanskelig

Publisert:

Befolkningspolitikk er nødvendig for å sikre en god forvaltning av den menneskelige ressurs. Forskningen viser at det er mulig å øke fruktbarheten, mens en foreløpig vet mindre om betingelsene for en effektiv innvandringspolitikk. Demografisk regulering er en vanskelig oppgave som stiller store krav til myndighetene. Reguleringen må være forutsigelig og ha et langsiktig perspektiv, og ikke være konjunkturbetonet.

Åpne og les artikkelen i PDF (2 MB)

Kontakt