Økonomiske analyser, 3/2016

Befolkningsframskrivinger 2016-2100: Inn- og utvandring

Publisert:

I befolkningsframskrivingenes hovedalternativ blir den årlige nettoinnvandringen i overkant av 25 000 gjennom mesteparten av dette århundret. Det gir en økning i antall innvandrere i Norge fra 700 000 i dag til 1,7 millioner i 2060.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.3 MB)

Kontakt