Økonomiske analyser, 3/2016

Befolkningsframskrivinger 2016-2100: Hovedresultater

Publisert:

Flere innbyggere i Norge, flere eldre, flere innvandrere og flere i sentrale strøk. Dette blir trender i befolkningsutviklingen framover dersom framskrivingenes hovedalternativ slår til.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.5 MB)

Kontakt