Økonomiske analyser, 3/2016

Befolkningsframskrivinger 2016-2100: Fruktbarhet

Publisert:

Fruktbarheten i Norge har falt siden 2009. I vårt hovedalternativ har vi forutsatt at dagens nivå på drøyt 1,7 barn per kvinne vil fortsette i framtiden. I lavalternativet er nivået senket til 1,5 barn, mens det er høynet til 1,9 barn i høyalternativet.

Åpne og les artikkelen i PDF (949 KB)

Kontakt