Befolkningsframskrivingene. Dokumentasjon av modellene BEFINN og BEFREG

Publisert Tittel Åpne
21. juni 2016 Slik lages befolkningsframskrivingene SammendragPDF (3.2 MB)
6. juni 2014 Befolkningsframskrivingene SammendragPDF (1.5 MB)