Notater 2005/06

Folke- og boligtellingen 2001

Bearbeiding av prøvetellingen i Stange 2000

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Bearbeiding av prøvetellingen i Stange 2000. Folke- og boligtellingen 2001

Ansvarlig

Elisabeth Falnes-Dalheim

Serie og -nummer

Notater 2005/06

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

125

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt