Befolkningen og noen innvanderergrupper etter sentralitet. 1.1. 2017. Prosent

Tilbake til artikkelen

Befolkningen og noen innvanderergrupper etter sentralitet. 1.1. 2017. Prosent
  Befolkningen Alle innvandrere Innvandre fra EØS 11 Polen Litauen De fire fremmedarbeiderlandene Pakistan
I alt 100 100 100 100 100 100 100
Minst sentrale kommuner 9 6 8 6 12 1 0
Mindre sentrale kommuner 6 4 5 4 5 1 0
Noe sentrale kommuner 17 12 15 15 17 4 2
Mest sentrale kommuner 68 77 72 75 66 94 98

Kontakt