Samfunnsspeilet, 1994/4

1/2 million nordmenn i 1665

Publisert:

Statistikken er blitt et uunnværlig hjelpemiddel for styring av viktige virksomheter i samfunnet. Samfunnet endrer seg, og statistikken må tilpasses. Når de nye tall er kommet kan de gamle glemmes - eller kan de? Statistikken er også et av de viktigste hjelpemidlene vi har til å skaffe oss innsikt i hvordan samfunnet har utviklet seg. Det gir perspektiv på utviklingen at Norges folketall er fordoblet i løpet av de siste hundre år og at forventet levealder i samme tidsrom er økt med 26 år, eller at volumet av privat forbruk pr. innbygger er fordoblet fra 1960 til 1990. Ved årsskiftet 1994/1995 sender Statistisk sentralbyrå ut Historisk statistikk 1994.

Åpne og les artikkelen i PDF (2.1 MB)

Kontakt