369899_tabell_394463_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/verdipapirer/kvartal
369899_tabell_394463
statistikk
2019-08-22T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Verdipapirer2. kvartal 2019

Innhold

Beholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
2. kvartal 2019
Aksjer (noterte)Aksjer (unoterte)EgenkapitalbevisObligasjonerSertifikater
 
Totalt2 567 989444 02461 4392 109 480143 604
 
Ikke-finansielle foretak359 024227 4458 07342 92917 297
Statens forretningsdrift00000
Statlig eide aksjeselskaper mv.6 35951603 35315 137
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar500430
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.77084511314 096376
Private aksjeselskaper mv.349 983225 4827 89321 5821 784
Personlige foretak11112081010
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål1 796483603 7540
 
Finansielle foretak258 240127 54512 3321 320 51190 378
Norges Bank00000
Banker6 91041 3691 324475 98833 320
Kredittforetak03267 9104 288
Finansieringsselskaper000280
Statlige låneinstitutter mv.1081 339000
Finansielle holdingselskaper2 58940 87823 359..
Verdipapirfond138 9931 9936 080304 24222 666
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond5 6514 2382571 25010
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring81 32135 8723 0664 5943 186
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser20 7491 6841 379400 54921 899
Skadeforsikringsselskaper1 92016922262 5915 008
 
Offentlig forvaltning813 1061 986184104 09521 207
Statsforvaltningen812 6431 240293 81221 195
Kommuneforvaltningen46374618210 28312
 
Ideelle organisasjoner33 1001 74021 1197 511603
 
Husholdninger94 44522 97510 9568 70236
Personlig næringsdrivende1859290
Borettslag o.l.00000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.94 42722 91510 9548 69336
 
Utlandet1 009 91962 2408 750625 70914 084
 
Ufordelt1569425220

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB