218865_tabell_248310_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
218865_tabell_248310
statistikk
2015-12-04T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
true
Statistikken viser utlån fra norske finansforetak.

Finansforetak, balanseroktober 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Balanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
Oktober 2014Oktober 2015Oktober 2014 - Oktober 2015
Banker
Forvaltningskapital4 418 0815 076 58514,9
Innskudd2 952 0233 452 00916,9
Utlån3 220 1953 759 61416,8
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 859 0552 009 6658
Utlån1 514 5961 607 3806,1