218865_tabell_248309_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
218865_tabell_248309
statistikk
2015-12-04T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
true
Statistikken viser utlån fra norske finansforetak.

Finansforetak, balanseroktober 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Banker. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter sektor. Millioner kroner
Oktober 2015September 2015August 2015Juli 2015
Totalbeholdning579 351579 086577 620567 173
 
Ikke-finansielle foretak7 3767 18610 37311 365
Statens forretningsdrift........
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 5931 2701 9481 964
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar6116188
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.1 9181 9662 7752 928
Private aksjeselskaper mv.3 8033 7895 6426 466
Personlige foretak........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål........
 
Finansielle foretak235 146235 177239 603233 481
Norges Bank........
Banker29 83130 68235 42132 418
Kredittforetak202 385201 522201 078197 641
Finansieringsselskaper1 2401 3001 3451 738
Statlige låneinstitutter mv.........
Finansielle holdingselskaper1 3091 2321 2531 208
Verdipapirfond........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond771716
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring317378443414
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser44453535
Skadeforsikringsselskaper11111111
 
Offentlig forvaltning89 67583 46585 63281 214
Statsforvaltningen60 32256 10358 72755 247
Kommuneforvaltningen29 35327 36226 90525 967
 
Ideelle organisasjoner........
Ideelle organisasjoner........
 
Husholdninger........
Personlig næringsdrivende........
Borettslag o.l.........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.........
Ufordelt........
 
Utlandet245 571250 741239 046237 984
Utenlandsk offentlig forvaltning54 35752 62451 86252 887
Utenlandske banker og finansinstitusjoner175 494179 998176 098174 009
Utenlandske ikke-finansielle foretak og husholdninger15 72018 11911 08611 088
 
Kurs-/verdireguleringsposter m.v.1 5832 5172 9663 128