218865_tabell_248308_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
218865_tabell_248308
statistikk
2015-12-04T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
true
Statistikken viser utlån fra norske finansforetak.

Finansforetak, balanseroktober 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Banker. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter sektor. Millioner kroner
Oktober 2015September 2015August 2015Juli 2015
Totalbeholdning187 210178 234178 236177 239
 
Ikke-finansielle foretak14 07114 14513 92814 146
Statens forretningsdrift........
Statlig eide aksjeselskaper mv.280230287286
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.25252525
Private aksjeselskaper mv.13 69413 81813 54313 764
Personlige foretak72727272
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål........
 
Finansielle foretak93 30792 70993 25193 567
Norges Bank........
Banker2 0362 0612 0602 073
Kredittforetak69 10967 27866 76666 807
Finansieringsselskaper5 9085 8775 8045 805
Statlige låneinstitutter mv.........
Finansielle holdingselskaper3 6763 5363 4773 507
Verdipapirfond8 4168 4079 86910 206
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond1 4252 6042 6172 555
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring2 6712 8572 5502 489
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser10101010
Skadeforsikringsselskaper557998114
 
Offentlig forvaltning........
Statsforvaltningen........
Kommuneforvaltningen........
 
Ideelle organisasjoner........
Ideelle organisasjoner........
 
Husholdninger1111
Personlig næringsdrivende........
Borettslag o.l.........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.........
Ufordelt1111
 
Utlandet80 48873 84772 75470 861
Utenlandsk offentlig forvaltning........
Utenlandske banker og finansinstitusjoner66 57059 44758 62056 863
Utenlandske ikke-finansielle foretak og husholdninger13 91814 40014 13413 998
 
Kurs-/verdireguleringsposter m.v.-657-2 468-1 697-1 337