218865_tabell_248307_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
218865_tabell_248307
statistikk
2015-12-04T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
true
Statistikken viser utlån fra norske finansforetak.

Finansforetak, balanseroktober 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Banker. Innskudd etter innskyternæring. Millioner kroner
Oktober 2015September 2015August 2015Juli 2015
1I forbindelse med hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet 2014 er det innført ny definisjon av Fastlands-Norge. Deler av næringen «Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass» går over til næringen «Bergverksdrift og utvinning», i tillegg går deler av næringen «Utenriks sjøfart og rørtransport» over til «Transport ellers og lagring». Skiftet skjer hovedsakelig i perioden fra oktober til desember 2014.
Alle næringer755 163733 224736 072746 304
 
Jordbruk og tilknyttede tjenester16 39016 18416 25616 133
Skogbruk og tilknyttede tjenester1 8631 8001 6501 632
Fiske og fangst7 8526 9276 9357 114
Fiskeoppdrett og klekkerier6 3485 7596 2116 320
Bergverksdrift og utvinning18 6529 4288 2659 554
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass17 5348 3745 9716 895
Utvinning av råolje og naturgass21 80419 74220 53926 676
Industri51 60654 66053 51457 802
Bygging av skip og båter8 6227 0336 4737 436
El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning18 03518 43820 37924 984
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet4 3843 7243 8813 759
Utvikling av byggeprosjekter16 38715 19114 84815 162
Bygge- og anleggsvirksomhet ellers38 24035 30934 65935 190
Varehandel, reparasjon av motorvogner64 61669 08164 17761 284
Utenriks sjøfart og rørtransport127 09026 18426 76124 514
Transport ellers og lagring145 36642 73240 76539 383
Overnattings - og serveringsvirksomhet6 5226 6407 2086 544
Informasjon og kommunikasjon32 21231 08929 11228 410
Omsetning og drift av fast eiendom147 649133 754142 731144 662
Faglig og finansiell tjenesteyting94 69296 57698 28297 847
Forretningsmessig tjenesteyting29 18627 49827 97927 348
Tjenesteytende næringer ellers100 11497 10099 47797 656