218865_tabell_248305_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
218865_tabell_248305
statistikk
2015-12-04T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
true
Statistikken viser utlån fra norske finansforetak.

Finansforetak, balanseroktober 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Banker. Innskudd etter innskytersektor. Millioner kroner
Oktober 2015September 2015August 2015Juli 2015
Totale innskudd3 452 0093 300 0753 384 9173 329 374
 
Ikke-finansielle foretak644 047623 154624 331636 877
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.45 52143 07239 80550 237
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar2 3841 8701 9051 889
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.21 53320 08521 08621 501
Private aksjeselskaper mv.548 407532 288535 528536 608
Personlige foretak17 07216 89316 79217 245
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål9 0738 9209 1739 377
 
Finansielle foretak207 479182 954199 303177 799
Norges Bank71728352
Banker30 49426 44331 02224 311
Kredittforetak35 03323 67031 56620 916
Finansieringsselskaper3 6143 0472 9733 981
Statlige låneinstitutter mv.5 3715 2486 8797 193
Finansielle holdingselskaper7 5936 8916 1186 305
Verdipapirfond44 66540 58640 85140 075
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond3 5513 2203 4553 505
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring45 26447 52043 35142 493
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser27 34321 75127 58524 058
Skadeforsikringsselskaper4 4804 5075 4204 909
 
Offentlig forvaltning131 745114 471111 257132 469
Statsforvaltningen38 61626 24828 43836 579
Kommuneforvaltningen93 12988 22482 81995 891
 
Ideelle organisasjoner65 19464 97566 24964 892
Ideelle organisasjoner65 19464 97566 24964 892
 
Husholdninger1 073 2011 070 6661 076 6561 077 249
Personlig næringsdrivende34 12233 52534 15133 785
Borettslag o.l.11 80011 56911 34010 750
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.1 027 1521 025 4441 031 0361 032 589
Ufordelt127127129124
 
Utlandet1 329 9661 243 4761 306 7621 239 734
Utenlandsk offentlig forvaltning3 2833 22915 17114 333
Utenlandske banker og finansinstitusjoner1 154 1071 060 4021 134 2771 073 384
Utenlandske ikke-finansielle foretak og husholdninger172 576179 845157 314152 017
 
Kurs-/verdireguleringsposter m.v.377379358354