218865_tabell_248304_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
218865_tabell_248304
statistikk
2015-12-04T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
true
Statistikken viser utlån fra norske finansforetak.

Finansforetak, balanseroktober 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Statlige låneinstitutter. Utlån etter låntakernæring. Millioner kroner
Oktober 2015September 2015August 2015Juli 2015
1I forbindelse med hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet 2014 er det innført ny definisjon av Fastlands-Norge. Deler av næringen «Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass» går over til næringen «Bergverksdrift og utvinning», i tillegg går deler av næringen «Utenriks sjøfart og rørtransport» over til «Transport ellers og lagring». Skiftet skjer hovedsakelig i perioden fra oktober til desember 2014.
Alle næringer76 62676 21776 05075 748
 
Jordbruk og tilknyttede tjenester4 9604 9684 9845 002
Skogbruk og tilknyttede tjenester99100101110
Fiske og fangst5 2215 2415 2475 093
Fiskeoppdrett og klekkerier371348345344
Bergverksdrift og utvinning125242524
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass1........
Utvinning av råolje og naturgass........
Industri1 8921 9002 0002 028
Bygging av skip og båter296299303304
El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning991009794
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet20242626
Utvikling av byggeprosjekter1 2091 0611 0451 025
Bygge- og anleggsvirksomhet ellers336333330331
Varehandel, reparasjon av motorvogner120124127127
Utenriks sjøfart og rørtransport1159159110111
Transport ellers og lagring1373376380386
Overnattings - og serveringsvirksomhet933944945947
Informasjon og kommunikasjon232229225220
Omsetning og drift av fast eiendom44 21344 06243 89643 881
Faglig og finansiell tjenesteyting469470479464
Forretningsmessig tjenesteyting196196210210
Tjenesteytende næringer ellers15 40315 25815 17715 020