218865_tabell_248303_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
218865_tabell_248303
statistikk
2015-12-04T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
true
Statistikken viser utlån fra norske finansforetak.

Finansforetak, balanseroktober 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Kredittforetak. Utlån etter låntakernæring. Millioner kroner
Oktober 2015September 2015August 2015Juli 2015
1I forbindelse med hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet 2014 er det innført ny definisjon av Fastlands-Norge. Deler av næringen «Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass» går over til næringen «Bergverksdrift og utvinning», i tillegg går deler av næringen «Utenriks sjøfart og rørtransport» over til «Transport ellers og lagring». Skiftet skjer hovedsakelig i perioden fra oktober til desember 2014.
Alle næringer181 747182 253182 939181 898
 
Jordbruk og tilknyttede tjenester1 5501 5211 4721 444
Skogbruk og tilknyttede tjenester180180181180
Fiske og fangst433456451449
Fiskeoppdrett og klekkerier498497495488
Bergverksdrift og utvinning1142191189189
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass12 0032 0042 2182 204
Utvinning av råolje og naturgass1111
Industri897901900902
Bygging av skip og båter52535252
El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning2 9762 9813 0003 002
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet2 5092 4162 4112 407
Utvikling av byggeprosjekter6 9106 9257 2527 421
Bygge- og anleggsvirksomhet ellers4 1594 1354 0694 062
Varehandel, reparasjon av motorvogner2 7192 7472 7122 620
Utenriks sjøfart og rørtransport112 37212 65613 30213 198
Transport ellers og lagring135 85335 88636 10936 116
Overnattings - og serveringsvirksomhet603872597625
Informasjon og kommunikasjon730728719709
Omsetning og drift av fast eiendom89 87189 77390 04487 074
Faglig og finansiell tjenesteyting4 9895 0004 6806 556
Forretningsmessig tjenesteyting3 0263 0583 0343 140
Tjenesteytende næringer ellers9 2739 2729 0519 060