218865_tabell_248301_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
218865_tabell_248301
statistikk
2015-12-04T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
true
Statistikken viser utlån fra norske finansforetak.

Finansforetak, balanseroktober 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Banker. Utlån etter låntakernæring. Millioner kroner
Oktober 2015September 2015August 2015Juli 2015
1I forbindelse med hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet 2014 er det innført ny definisjon av Fastlands-Norge. Deler av næringen «Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass» går over til næringen «Bergverksdrift og utvinning», i tillegg går deler av næringen «Utenriks sjøfart og rørtransport» over til «Transport ellers og lagring». Skiftet skjer hovedsakelig i perioden fra oktober til desember 2014.
Alle næringer1 194 7111 193 1031 183 0091 171 105
 
Jordbruk og tilknyttede tjenester40 84040 68540 33840 216
Skogbruk og tilknyttede tjenester2 8722 8872 8582 835
Fiske og fangst24 18624 07924 00324 255
Fiskeoppdrett og klekkerier16 64215 96116 55216 014
Bergverksdrift og utvinning110 99910 90011 00410 799
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass17 3536 7316 6396 459
Utvinning av råolje og naturgass8 9408 5998 2867 945
Industri68 17170 06164 18762 381
Bygging av skip og båter16 80616 83315 86515 372
El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning34 87034 49134 47933 594
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet5 3565 6075 5975 526
Utvikling av byggeprosjekter82 34083 85980 42579 221
Bygge- og anleggsvirksomhet ellers34 97035 49935 14535 263
Varehandel, reparasjon av motorvogner68 58172 18966 26366 665
Utenriks sjøfart og rørtransport160 49061 91762 26959 777
Transport ellers og lagring165 08964 75162 79762 269
Overnattings - og serveringsvirksomhet11 25011 18311 80211 862
Informasjon og kommunikasjon13 27713 75614 55614 553
Omsetning og drift av fast eiendom508 123502 100505 711503 478
Faglig og finansiell tjenesteyting45 26144 18546 25745 224
Forretningsmessig tjenesteyting31 34530 36931 44531 240
Tjenesteytende næringer ellers36 94936 46236 53336 158