218865_tabell_248300_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
218865_tabell_248300
statistikk
2015-12-04T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
true
Statistikken viser utlån fra norske finansforetak.

Finansforetak, balanseroktober 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Statlige låneinstitutter. Utlån etter utlånstype. Millioner kroner
Oktober 2015September 2015August 2015Juli 2015
1Tabellen inneholder kun de viktigste utlånstypene for den enkelte finansinstitusjonstype, summen av de ulike utlånstypene kan derfor avvike fra sum totale utlån
Totale utlån1314 448311 800310 211306 861
 
Nedbetalingslån med pant i bolig89 96189 59389 45689 370
Ikke-finansielle foretak19 70719 44319 10118 993
Finansielle foretak34252525
Offentlig forvaltning........
Ideelle organisasjoner8 3178 2768 2918 175
Husholdninger61 90361 84862 03862 177
Herav lønnstakere mv.29 04529 14029 22029 318
Utlandet........
 
Andre nedbetalingslån224 751222 470221 019217 755
Ikke-finansielle foretak11 39311 44011 48911 359
Finansielle foretak786795795785
Offentlig forvaltning52 18050 78150 75750 842
Ideelle organisasjoner10101010
Husholdninger157 818156 897155 443152 287
Herav lønnstakere mv.153 477152 558151 104147 936
Utlandet2 5632 5482 5242 471
 
Kurs-/verdireguleringsposter m.v.-263-263-263-263