218865_tabell_248298_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
218865_tabell_248298
statistikk
2015-12-04T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
true
Statistikken viser utlån fra norske finansforetak.

Finansforetak, balanseroktober 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Finansieringsselskap. Utlån etter utlånstype. Millioner kroner
Oktober 2015September 2015August 2015Juli 2015
1Tabellen inneholder kun de viktigste utlånstypene for den enkelte finansinstitusjonstype, summen av de ulike utlånstypene kan derfor avvike fra sum totale utlån
Totale utlån1149 727148 153146 166144 076
 
Kasse-, drifts- og brukskreditt (inkl. diskonteringskreditt)27 28626 73025 46124 771
Ikke-finansielle foretak8 7908 3497 8117 235
Finansielle foretak22222015
Offentlig forvaltning78725345
Ideelle organisasjoner1818138
Husholdninger15 68215 56515 14115 145
Herav lønnstakere mv.15 49415 36514 93814 959
Utlandet2 6952 7052 4222 322
 
Andre nedbetalingslån59 13858 41657 67556 384
Ikke-finansielle foretak14 93214 82514 83114 331
Finansielle foretak7887
Offentlig forvaltning571574575577
Ideelle organisasjoner16171717
Husholdninger28 50428 32627 85827 515
Herav lønnstakere mv.27 36427 20726 74126 390
Utlandet15 10714 66714 38713 936
 
Leiefinansiering63 79263 73463 51163 433
Ikke-finansielle foretak45 94646 23445 60945 563
Finansielle foretak164167163158
Offentlig forvaltning1 7781 7801 7531 749
Ideelle organisasjoner313260239230
Husholdninger15 49315 19515 65015 637
Herav lønnstakere mv.10 61110 33010 78510 765
Utlandet98989697
 
Kurs-/verdireguleringsposter m.v.-490-728-482-512