218865_tabell_248294_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
218865_tabell_248294
statistikk
2015-12-04T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
true
Statistikken viser utlån fra norske finansforetak.

Finansforetak, balanseroktober 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Finansieringsselskap. Utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
Oktober 2015September 2015August 2015Juli 2015Juni 2015
Totale utlån149 729148 155146 168144 078142 809
 
Ikke-finansielle foretak69 67169 41068 25467 13167 911
Statens forretningsdrift22222
Statlig eide aksjeselskaper mv.607592538534564
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar105101110112112
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.829844783781798
Private aksjeselskaper mv.67 19066 75765 90264 79065 497
Personlige foretak8951 070874870894
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål4344444244
 
Finansielle foretak193196191180205
Norges Bank22222
Banker6163636266
Kredittforetak11001
Finansieringsselskaper2127241838
Statlige låneinstitutter mv.33331
Finansielle holdingselskaper33333
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond11111
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring7467666364
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser33333
Skadeforsikringsselskaper2526252426
 
Offentlig forvaltning2 4282 4262 3822 3702 424
Statsforvaltningen672670652649675
Kommuneforvaltningen1 7551 7561 7301 7221 750
 
Ideelle organisasjoner347294269256263
Ideelle organisasjoner347294269256263
 
Husholdninger59 67959 08658 64958 29757 660
Personlig næringsdrivende6 0295 9885 9905 9965 978
Borettslag o.l.181196196187182
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.53 46952 90252 46452 11451 500
Ufordelt..........
 
Utlandet17 90117 47116 90516 35515 049
Utenlandsk offentlig forvaltning22222
Utenlandske banker og finansinstitusjoner3 4543 4533 4533 4533 453
Utenlandske ikke-finansielle foretak og husholdninger14 44514 01513 45012 90111 594
 
Kurs-/verdireguleringsposter m.v.-490-728-482-512-703