218865_tabell_248289_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
218865_tabell_248289
statistikk
2015-12-04T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
true
Statistikken viser utlån fra norske finansforetak.

Finansforetak, balanseroktober 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Banker. Balanse. Millioner kroner
Oktober 2015September 2015August 2015Juli 2015
Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker83 17844 897165 97192 463
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1 126 189983 308970 802998 330
Utlån til og fordringer på kunder2 633 4252 624 8562 610 2052 586 299
Sertifikater og obligasjoner579 351579 086577 620567 173
Aksjer, andeler, egenkapitalbevis mv.186 902177 930177 938176 940
Finansielle derivater344 712354 980359 266337 069
Immaterielle eiendeler9 3589 4259 4979 536
Varige driftsmidler10 83710 84710 87510 838
Andre eiendeler102 63299 105119 316117 591
Sum eiendeler5 076 5854 884 4345 001 4904 896 240
 
Gjeld
Innskudd fra kredittinstitusjoner1 221 4751 111 7781 198 9751 121 624
Innskudd fra kunder2 230 5342 188 2982 185 9422 207 750
Sertifikat- og obligasjonsgjeld683 992626 654628 562644 688
Andre lån46 55049 59947 05837 307
Finansielle derivater340 452350 979360 106320 771
Annen gjeld122 067128 428153 889141 365
Ansvarlig lånekapital71 61971 38570 90469 266
Sum gjeld4 716 6894 527 1204 645 4364 542 771
 
Egenkapital
Aksje- og eierandelskapital65 05463 98963 99063 989
Annen innskutt egenkapital (overkursfond mv.)44 82942 46142 31142 261
Opptjent egenkapital222 004224 698225 091225 068
Ufordelt resultat28 00926 16724 66222 151
Sum egenkapital359 896357 314356 055353 468
 
Sum gjeld og egenkapital5 076 5854 884 4345 001 4904 896 240