4540_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4540
Hver fjerde sparer i BSU
statistikk
2007-02-22T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserdesember 2006

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Hver fjerde sparer i BSU

Et økende antall personer benytter seg av BSU, og i fjor benyttet hver fjerde nordmann under 34 år seg av den skattemotiverte ordningen, Boligsparing for ungdom (BSU). Ved utgangen av 2006 var det totalt 12,6 milliarder kroner innestående på BSU-konti.

BSU. Innskudd. 2001-2006

Fra 2001 til utgangen av 2006 økte innskudd på konti med boligsparing for ungdom med 2,8 milliarder kroner. Veksten i innskuddene skjer hovedsakelig ved utgangen av skatteåret, (se figur) mens uttak til boligformål er fordelt gjennom hele året. Antall skatteytere med BSU-konti økte fra vel 192 000 i 2001 til vel 223 000 i 2005.

BSU er en innskuddsform som gir adgang til skattefradrag til og med året innskyter fyller 33 år. Det gis skattefradrag på 20 prosent av årlig sparebeløp inntil 15 000 kroner. Totalt i spareperioden kan det gis skattefradrag for innestående opptil 100 000 kroner. Det er en forutsetning at hele innskuddsbeløpet brukes til bolig.