4542_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4542
Låner for å plassere i garanterte spareprodukter
statistikk
2007-01-12T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balansernovember 2006

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Låner for å plassere i garanterte spareprodukter

I løpet av de første elleve månedene av 2006 økte lånefinansieringsandelen av garanterte spareprodukter fra 57 til 71 prosent. I november var 33 av 47 milliarder kroner investert i bankenes garanterte spareprodukter lånefinansiert.

Banker. Garanterte spareprodukter og utlån til garanterte spareprodukter. Desember 2005-november 2006

I desember 2005 ble lånefinansiering av plassering i garanterte spareprodukter, slik som innskudd med børsavkastning, for første gang samlet inn i regnskapsrapporteringen for bankene. Det var da lånt ut 27,4 milliarder kroner til slik plassering, og i løpet av 2006 har dette beløpet økt til hele 33,3 milliarder kroner. I november 2006 var mer enn 70 prosent av plasseringene i garanterte spareprodukter lånefinansiert. Siden sommeren har det vært en utflating i tallene for utlån til garanterte spareprodukter, noe som må sees i sammenheng med en svak reduksjon i denne sparingen i samme periode.

Reduksjon i obligasjoner, økning i innskudd

Siden desember 2005 er publikums plasseringer i indeksobligasjoner i bankene redusert med mer enn 6 milliarder kroner, mens de garanterte innskuddene har økt med noe mindre enn 6 milliarder kroner. Fra juni 2006 har det samlet vært en reduksjon i plassering i garanterte produkter i bankene på 2,5 milliarder kroner.

Banker. Garanterte spareprodukter og utlån til garanterte spareprodukter.
Desember 2005-november 2006
Periode Innskudd med
børsavkastning
Indeks-
obligasjoner
         Sum Utlån til Utlånsandel
i prosent
Innskudd med
børsavkastning
Indeks-
obligasjoner
         Sum
01.12.2005 25 570 22 066 47 636 18 305 9 083 27 388 57
01.01.2006 26 056 21 995 48 051 19 052 9 530 28 582 59
01.02.2006 26 283 21 944 48 228 19 627 9 087 28 714 60
01.03.2006 27 475 22 038 49 513 20 862 9 668 30 530 62
01.04.2006 28 926 19 493 48 419 21 447 9 508 30 955 64
01.05.2006 29 776 19 560 49 336 22 513 9 587 32 100 65
01.06.2006 30 398 19 107 49 504 23 567 9 814 33 381 67
01.07.2006 30 382 18 610 48 992 23 491 9 619 33 111 68
01.08.2006 30 123 18 625 48 748 23 694 9 442 33 136 68
01.09.2006 30 733 17 702 48 435 24 405 9 433 33 838 70
01.10.2006 30 997 16 628 47 625 24 425 9 420 33 846 71
01.11.2006 31 242 15 836 47 078 24 070 9 227 33 297 71
Hva er garanterte spareprodukter?

Bankenes tilbud av garanterte spareprodukter omfatter flere forskjellige produkter. Hovedgrupperingene er indekserte innskudd og indeksobligasjoner. Hele, eller deler av, avkastningen til disse produktene er knyttet til en indeks; ofte en børsnotert aksjekursindeks. Kunden er garantert å få tilbake den nominelle verdien av investeringen, eller en på forhånd bestemt del av den, og en avkastning knyttet til indeksen hvis denne har en positiv utvikling.