Kredittindikatoren K2mai 2017

Innhold

Arkiv for Kredittindikatoren K2 - månedlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
2. februar 2015 Desember 2014 Høyere gjeldsvekst
8. januar 2015 November 2014 Svakere gjeldsvekst
1. desember 2014 Oktober 2014 Uendret gjeldsvekst
31. oktober 2014 September 2014 Uendret gjeldsvekst
30. september 2014 August 2014 Lavere gjeldsvekst
1. september 2014 Juli 2014 Uendret gjeldsvekst
8. august 2014 Juni 2014 Svak nedgang i gjeldsveksten
30. juni 2014 Mai 2014 Fortsatt nedgang i gjeldsveksten
2. juni 2014 April 2014 Svak nedgang i gjeldsveksten
5. mai 2014 Mars 2014 Uendret gjeldsvekst
31. mars 2014 Februar 2014 Moderat økning i gjeldsveksten
3. mars 2014 Januar 2014 Nedgang i gjeldsveksten
31. januar 2014 Desember 2013 Uendret gjeldsvekst
9. januar 2014 November 2013 Nedgang i gjeldsveksten
2. desember 2013 Oktober 2013 Moderat nedgang i gjeldsveksten