282372_tabell_294012_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/maanedsbalanse
282372_tabell_294012
statistikk
2017-02-06T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Banker og kredittforetakdesember 2016

Innhold

Banker. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter sektor. Millioner kroner
September 2016Oktober 2016November 2016Desember 2016
Totalbeholdning565 029571 654590 052564 120
 
Ikke-finansielle foretak6 8616 8877 7774 156
Statens forretningsdrift........
Statlig eide aksjeselskaper mv.9231 3401 148538
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar22916634251
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.1 5371 7711 409834
Private aksjeselskaper mv.4 1733 6094 8782 733
Personlige foretak........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål........
 
Finansielle foretak209 618215 207220 625215 346
Norges Bank........
Banker26 84527 89229 33625 867
Kredittforetak178 796183 985189 092186 023
Finansieringsselskaper3 3602 7321 6832 334
Statlige låneinstitutter mv.6222
Finansielle holdingselskaper525513433366
Verdipapirfond........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond7772
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring44444444
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser232116698
Skadeforsikringsselskaper1311119
 
Offentlig forvaltning105 316101 842105 58296 898
Statsforvaltningen71 10669 21273 75870 068
Kommuneforvaltningen34 21032 62931 82426 830
 
Ideelle organisasjoner........
Ideelle organisasjoner........
 
Husholdninger........
Personlig næringsdrivende........
Borettslag o.l.........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.........
Ufordelt........
 
Utlandet241 240246 353255 811247 659
Utenlandsk offentlig forvaltning60 38162 22166 83665 677
Utenlandske banker og finansinstitusjoner164 223163 004167 655161 092
Utenlandske ikke-finansielle foretak og husholdninger16 63521 12821 32120 890
 
Kurs-/verdireguleringsposter m.v.1 9961 36425562